Formål

Norsk Fotballdommerforening ble stiftet 19 april 1986, og foreningens formål er å fremme de aktive dommere og assistentdommeres interesser overfor øvrige organer innen norsk fotball samt bidra aktivt til rekruttering, markedsføring og utvikling av dommere og assistentdommere.

 

Kontaktinformasjon

Norsk Fotballdommerforening v/ styreleder Ola Hobber Nilsen
Elmholt allé 12
0275 Oslo
E-post: olahobbernilsen@gmail.com
Kontonummer: 6272 05 13825